Một trong những lỗi nghiêm trọng và thường gặp trong quá trình sử dụng bàn nâng xe máy đó là lỗi chảy dầu.